Archive for Ocak, 2012

CUMA SURESİ

CUMA SURESİ türkçe ve arapça okunuşu TÜRKÇE OKUNUŞU Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem […]

No ResponsesOcak 22nd, 2012

Cuma Duası

Cuma Duası Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver. Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç. Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var. İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi […]

No ResponsesOcak 22nd, 2012

FAZİLETİ

Cuma Suresinin Fazileti Abdullah b. Abbas diyor ki: “Resuluİlah, cuma günü sabah namazında Secde suresini ve Dehr (İnsan) suresini okurdu. Cuma namazında ise Cuma suresini ve Münafıkûn suresini okurdu.[2] Ebu Hureyre (r.a.) da demiştir ki: “Ben, Resulullahın bu iki sureyi (Cuma ve Münafıkûn surelerini) Cuma gününde okuduğunu işittim.”[3] Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1- […]

No ResponsesOcak 22nd, 2012

TEFSİRİ

Cuma Suresinin Tefsiri Cuma suresi, Mdine´de nazil «İmustur ve on bir âyettir. Bu mübarek sure de, göklerde ve yerde bulunan herşeyin Allah tealayı tenzili ve teşbih ettiklerini beyan ederek başlıyor. Allah tealimin, «kur yazarlığı olmayan ümmi bir kavmin içinden, onlara Allanın âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdiği, bunun da Allanın bir lütfü olduğu, Allah tealanın bu […]

No ResponsesOcak 22nd, 2012