Archive for the 'FAZİLETİ' Category

FAZİLETİ

Cuma Suresinin Fazileti Abdullah b. Abbas diyor ki: “Resuluİlah, cuma günü sabah namazında Secde suresini ve Dehr (İnsan) suresini okurdu. Cuma namazında ise Cuma suresini ve Münafıkûn suresini okurdu.[2] Ebu Hureyre (r.a.) da demiştir ki: “Ben, Resulullahın bu iki sureyi (Cuma ve Münafıkûn surelerini) Cuma gününde okuduğunu işittim.”[3] Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1- […]

No ResponsesOcak 22nd, 2012